Fælles møde med børneklubben. Maria Legarth. Fællesspisning