Anmeldelse

Respekt! Om Åndsfrihed i dag

Carsten Hjorth Pedersen
LogosMedia 2013
256 sider - 199,95 kroner
Jann Sjursen

Carsten Hjorth Pedersen (CHP) har skrevet en ny bog: Respekt! Om åndfrihed i dag, der meget naturligt følger i kølvandet på det projekt om samme emne, som Kristen Pædagogisk Institut og han selv har taget initiativ til. Det kulminerede i 2012 med offentliggørelsen af 21 teser om åndsfrihed.

Respekt står dog for forfatterens egen regning, der på den måde kan tage et mere direkte livtag med nogle af de udfordringer, som åndfriheden står over for i Danmark. Bogen er båret af et stærkt engagement fra en debattør, der også bekender holdningsmæssigt kulør undervejs og deler sine overvejelser. Det er en styrke ved bogen.

I forordet fortæller CHP om sine 750 udklip fra stort set én avis – det er nok ikke forkert gættet, at det er Kristeligt Dagblad – der handler om åndfrihed. De er en væsentlig inspirationskilde til bogen og dens mange eksempler, der bliver brugt som afsæt for at brede perspektiver på åndfrihed ud.

Det gør, at især bogens første halvdel bliver lidt af en hastig tour de force i eksempler og problemstillinger, hvor det nogle gange går lige vel hurtigt i forhold til en kompliceret substans.

Omvendt når CHP på den måde vidt omkring i stoffet og giver godt overblik over åndfriheden som begreb og "tålsomheden", som han kalder dets modsætning. Bogen står således stærkest i sidste halvdel, hvor der bliver plads til at gå lidt mere i dybden med nogle emner i forhold til islam, arbejdsmarked og familie, skoler og kirke.

Fundamentalt i demokrati

Åndsfriheden er med CHP’s ord "en livsform". Han skriver: "Den er noget, mennesker må dannes til … Selv de mest knivskarpe juridiske formuleringer kan ikke sikre åndsfriheden … Det udelukker ikke, at vi igen og igen må forsøge at sætte ord på åndsfriheden" (side 75 i bogen).

Carsten Hjorth Pedersen gør som en åndsfrihedens vagthund et forsøg på at sætte ord på noget fundamentalt i vores demokrati og fællesskab, selvom det er svært og næsten forbyder sig selv, jævnfør førnævnte citater.

Derfor vil læseren af bogen heller ikke være enig i alle betragtningerne undervejs – men så meget desto mere er der noget at komme efter for den, der er optaget af, hvordan respekt for andre skal udfolde sig som både livsform og de nødvendige spilleregler i vort samfund.

Anmeldt i Tro & Mission nr. 13/2013

Beklager, vi fandt ingenting.
Beklager, vi fandt ingenting.