Henrik Gren Hansen (red.)
Indbydelsen ligger på bordet. Jeg er blevet indbudt til at fejre en mand, som blev født den 5. maj for 200 år...

ANDAGT

”Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Ægypten.”

5. Mos 10,19

”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trælIehuset.” 5. Mos 5,6

”Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sagde: ”Vi har syndet, for vi har talt...

”I skal holde Herrens bud, så I ikke dør; det har jeg fået befaling om.” 3. Mos 8, 35b

”Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aron og sagde til ham: ’Lav os en gud, som kan gå foran os, for...

Hvor er det da dejligt, at Gud ikke kun interesserer sig for det åndelige.

Fri os fra den onde. Vi plejer jo ikke at bede Fadervor på den måde.

Syndernes forladelse betyder kamp imod synden.

Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber peger på Jesus.

Jesus er på knæ i Getsemane have. Han er bange. Foran ham venter uretfærdig rettergang, tortur, hån, korsfæstelse og død.

Sider

Beklager, vi fandt ingenting.
Beklager, vi fandt ingenting.